Klub istnieje od maja 1983 r. i w tymże roku został przyjęty w skład członków Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (POZŻ). Siedzibą Klubu było i jest miasto Piła. Terenem działalności obecnie jest powiat pilski, a miejscem podstawowej działalności żeglarskiej „Baza Żeglarska POZŻ–Kliwer” w Drzewoszewie - powiat Wałcz (obecnie woj. zachodniopomorskie).

Klub od roku 1986 posiada osobowość prawną. Stan osobowy Klubu wynosi średnio 50 członków, natomiast przez Klub "przewinęło" się już ok. 250 osób.


alt
XXV lecie Klubu

 

W 1984 roku Klub pozyskał z Państwowego Funduszu Ziemi teren nad jeziorem Bytyń Wielki w miejscowości Drzewoszewo. Umożliwiło to rozpoczęcie budowy bazy żeglarskiej, którą oddano do użytku w roku 1990.

Klub od początku istnienia bazy administruje nią, zabezpieczając podstawowe potrzeby większości pilskiego środowiska żeglarskiego, a dzięki pozyskaniu terenu i prowadzonym w bazie inwestycjom – szczególnie z zakresu infrastruktury – stał się w 2003 roku na równi z POZŻ jej współwłaścicielem.

Dzięki staraniom Klubu baza od roku 2000 posiada corocznie odnawiany status „Ośrodka wypoczynku dzieci i młodzieży” (wg § 6 ust.1 pkt. 1 rozp. MEN z 21.01.97 „w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży” Dz.U. nr 12/ 1997 poz. 67 i 102).

W roku 2006 K.Ż. "KLiwer" uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

Klub Żeglarski "Kliwer" Piła
ul. Młodych 30
64-920 Piła
nr KRS: 0000034656
nr konta: 46 1500 1041 1210 4001 0692 0000    - Bank SANTANDER o/Piła