Klubowe regaty przesiadkowo-meczowe 2022

Klubowe regaty przesiadkowo-meczowe 2022

 W S T Ę P N E     Z A W I A D O M I E N I E   O   R E G A T A C H            Piła dnia 28.03.22  

- zainteresowani proszeni są o powiadomienie o tym do 20.04.22 organizującego regaty (505 232 107)

by było wiadomo czy ma kontynuować przygotowania do regat, - będzie o tym komunikat 22.04.22

       I.   Nazwa, rodzaj, miejsce i terminy regat

a.)   Regaty będą nosić nazwę   -„Mistrzostwa KŻ „Kliwer” w regatach przesiadkowo meczowych”

b.)   Będą one rozgrywane w klasach „Venus” i „Omega” na akwenie w pobliżu przystani klubowej

c.) Terminy regatRegaty  będą  mogły  zostać  rozegrane  tylko w  jeden  z  trzech weekendów  wrześniowych

( za wyjątkiem  trzeciego 17-18.09.22 z regatami „POZŻ - Kliwer”), - lub  w  pierwszy  weekend  października (01-02.10.22  rezerwowy)

      

       II.  Uczestnicy i zgłoszenia   (m a i l o w o do 12.05.22  do prowadzącego regaty prowadzącego regaty Kol. K. Grzegorskiego)

Zgłaszając  się  należy  podawać   w s z y s t k i e  swoje możliwe  terminy  z  w/wym.  podanych  czterech  możliwości.  Dzięki temu jest duża szansa na skompletowanie pełnego składu uczestników w jednym terminie, - na dzień dzisiejszy mam cztery zgłoszenia.   

  • Do udziału zgłaszać się mogą pełnoletni członkowie Klubu posiadający patent żeglarski i nie mający zobowiązań wobec Klubu.   Załoganci -w wyścigu co najmniej jeden- zgłoszeniu nie podlegają.

   Sternik startuje na   s w o j e   ryzyko   i ponosi odpowiedzialność za sprzęt i swoją załogę.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w wyścigu sternik zgłoszony do regat jest     zobowiązany do zorganizowania -z uwzględnieniem treści pkt. II a.)[1].- zastępcy który będzie pływał na jego konto.   O takiej zamianie sternik zgłoszony winien poinformować prowadzącego regaty.

  •  Ilość miejsc dla sterników zgłoszonych maksymalne optimum trzy w klasie, - jak zgłoszeń będzie 2+2, czy 3+2 to regaty też się odbędą, -ale to już będzie gorsza zabawa (zwłaszcza w wersji 2+2, w której w obu fazach będą łącznie tylko cztery wyścigi, -a wszystko jednego dnia.

   Sternik zgłasza się do danej klasy.

  •  Pierwszeństwo zgłoszeń mają właściciele jachtów użyczonych do regat, którzy w swoim zastępstwie mogą zgłosić sternika z zachowaniem warunków określonych w pkt. II a.).   W przypadku większej liczby zgłoszeń sternicy uczestniczący będą wyłaniani dnia 13.05.22 drogą losowania.

III.  Rozegranie regat

a.) Faza grupowa (w klasach, sześć biegów w terminie, każdy sternik uczestniczy w czterech biegach, po  dwa razy każdy z każdym z przesiadką).

     Finały (zwycięscy klas, cztery biegi, po dwa razy każdy z każdym z przesiadką na jacht drugiej klasy)

       Finały będą przeprowadzone w czterech wyścigach w dniu 27.08.22 po godzinie 1500  lub  niedzielę  następnego dnia w godzinach przedpołudniowych.    

b.) Gdy w terminie sobotnim nie da się rozegrać sześciu wyścigów, -to cykl będzie kończony, lub powtórzony w niedzielę 

c.) Gdy nie da się rozegrać regat w drugim terminie, -to wyniki ustali się z wyników terminu pierwszego.

d.) Gdy nie da się rozegrać finałów w planowanym terminie to tytuł mistrza Klubu zostanie wyłoniony w  terminie dodatkowym, lub zastosuje się kryterium najkrótszego czasu fazy grupowej.

 IV.  Punktacja (punkty dodatnie):

-miejsce I   1,5 pkt., - miejsce II   1,0 pkt., -nie ukończył[2] 0,5 pkt., –nie wystartował, lub DSQ 0,0 pkt.

   Będzie prowadzony pomiar czasów, krótsza suma czasów rozstrzyga w remisach punktowych.

 V.  Postanowienia i informacje inne

         Wysokość i rodzaj wpisowego, instrukcja żeglowania z procedurą startową, rodzaj nagród itp.

         zostaną podane w terminie 15 – 18.05.22 . Wyniki, wręczenie pucharu „Mistrza Klubu” w sobotę  27.08.22 na ognisku o poszerzonym programie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - gdy w przypadku organizowania zastępstwa nie będzie można spełniać warunku II a.), c.) zastępstwo może być ustalone  bezwarunkowo z udziałem prowadzącego regaty

[2] - nie dotyczy nie ukończenia z przyczyn technicznych, - takie biegi będą powtarzane