Nowości

Nowości

 

WSTĘPNE ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

W S T Ę P N E    Z A W I A D O M I E N I E    O   R E G A T A C H

 

I. Nazwa, rodzaj, miejsce i terminy regat

a.) Regaty będą nosić nazwę „Mistrzostwa KŻ Kliwer w regatach przesiadkowo meczowych”

b.) Będą one rozgrywane na akwenie w pobliżu przystani klubowej

c.) Terminy regat soboty 04 i 11.08.2018 terminy rezerwowe niedziele 05.08 i 30.09.2018

 

II. Uczestnicy i zgłoszenia

a)  Do udziału zgłaszać się mogą pełnoletni członkowie Kluby posiadający patent żeglarski i nie mający zobowiązań wobec Klubu. Załoganci -w wyścigu co najmniej jeden- zgłoszeniu nie podlegają.

b) Termin zgłoszeń 15.05.2018 i do tego terminu powinna być wyremontowana jedna „Omega”

c) Ilość sterników zgłoszonych m u s i  wynieść sześć osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń sternicy uczestniczący będą wyłaniani drogą losowania.


Sternik startuje na swoje ryzyko i ponosi odpowiedzialność za swoja załogę.

III. Rozegranie regat


a) Regaty odbędą się dwuczęściowo. Część pierwsza to eliminacje, a druga to finały.


b) Dla przeprowadzenie regat potrzeba po dwa jachty w klasie (klasy „Omega” i „Orion”) oraz po trzech sterników w klasie. Przydział sterników do danej klasy , -losowany.


c) Eliminacje Rozgrywane odrębnie w obu klasach i w obydwóch planowanych terminach po sześć wyścigów w każdym terminie. Każdy sternik uczestniczy w czterech z tych wyścigów.

d) Gdy w terminie nie da się rozegrać sześciu wyścigów, -to cykl będzie kończony w niedzielę

e) Gdy nie da się rozegrać regat w drugim terminie, -to wyniki eliminacji ustali się z wyników terminu pierwszego

f) Finały będą przeprowadzone w czterech krótszych wyścigach w dniu 29.09.2018 po godzinie 1400, lub następnego dnia w godzinach przedpołudniowych

g) W biegach finałowych uczestniczyć będą zdobywcy obu pierwszych miejsc w swoich klasach, łącznie czterech sterników

h) Gdy nie da się rozegrać finałów to zwycięscy klas otrzymają tytuł mistrza Klubu w danej klasie

 

IV. Postanowienia i informacje inne

a) Wysokość wpisowego, procedura startowa i inne sprawy organizacyjne (np. noclegi) zostaną podane po 15.05.2018

b) Aktualna liczba zgłoszeń wynosi trzech sterników (stan na 08.04.2018).

c) Zgłoszenia (mailowo) i pytania koordynator regat Kol. Klemens Grzegorski telefon 505 232 107 mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Poprawiony (niedziela, 08 kwietnia 2018 17:22)

 

Komunikat dot. szkolenia na żeglarza jachtowego i zapisy na egzamin w VI-2018 r.

 

S Z K O L E N I E  Ż E G L A R S K I E

NA PAŃSTWOWY STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Uprawnienia Prowadzenie wszystkich jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i prowadzenie po wodach morskich jachtów żaglowych o długości do dwunastu metrów w porze dziennej w odległości do dwóch mil morskich od brzegu

Miejsce Baza Żeglarska „POZŻ – Kliwer” w Drzewoszewie, powiat Wałcz, woj. Zachodniopomorskie

Termin szkolenia 16 – 23.06.18 Zgłoszenia Do dnia 25.05.18

Informacje na temat : -sposobu zgłaszania się, -kosztów szkolenia, -zakwaterowania, -organizacji wyżywienia, -jak i wszelkich innych Klemens Grzegorski tel. 505 232 107, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przystąpienie do egzaminu na stopień żeglarza nie wymaga odbycia jakiegokolwiek szkolenia żeglarskiego

====================================================================================

ZAPISYWANIE  SIĘ  NA  EGZAMIN

NA  PAŃSTWOWY  STOPIEŃ  ŻEGLARSKI

Egzamin jest nieobowiązkowy, gdyż bez patentu można prowadzić po śródlądziu, z przestrzeganiem  -tylko przepisów i zasad bezpieczeństwa, jachty- do 7,5 m długości, -ale posiadanie patentu  –i oczywiście dobrego przeszkolenia-  się opłaca.  Dlatego zalecam zgłaszanie się na egzamin na patent.

Tegoroczny  egzamin na stopień żeglarza jachtowego odbędzie się w Bazie Żeglarskiej „POZŻ – Kliwer” w Drzewoszewie województwo zachodniopomorskie, powiat Wałcz, gmina Mirosławiec.

Termin egzaminu  ustalono na  24.06.2018, rozpoczęcie godzina 0900.

Po wprowadzeniu egzaminu do systemu (+/- dwa tygodnie przed jego terminem)  będzie można się na niego zapisywać –wyłącznie elektonicznie- do godz. 2100 (dwanaście godzin przed planowanym rozpoczęciem egzaminu) dnia 23.06.18. Pamiętać o opłacie egzaminacyjnej bez dokonania i udokumentowania której zapisanie się na egzamin skutecznym nie będzie.

K o l e j n o ś ć   c z y n n o ś c i

A). W wyszukiwarce wpisać pya (lub Polski Związek Żeglarski) Egzaminy Jak przystąpić do egzaminu? Zapoznać się z informacjami i dokonać przelewu  opłaty egzaminacyjnej (kopię dowodu  wpłaty zabrać_na egzamin)     Dokonując przelewu należy wpisać miejsce i datę egzaminu (wyświetla się po kliknięciu „Wyszukaj” w pkt. B).

B). Wejść ponownie w  Egzaminy Zapisz  się  na  egzamin Wybierz →  Żeglarz jachtowy →      Wpisz termin egzaminu w systemie „od – do”,  →  kliknąć w obrys województwa zachodniopomorskiego →  Wyszukaj ( wyświetlą się m/in.  dane dotyczące naszego egzaminu w Drzewoszewie )

C.)  Wyślij zgłoszenie wraz z zeskanowanymi załącznikami (ksero dowodu ze zdjęciem i z data urodzenia, ksero dowodu wniesienia opłaty za egzamin, w przypadku wniesienia opłaty ze zniżką ksero dokumentu do niej uprawniającego i w przypadku osób małoletnich ksero zgody rodziców)

Poprawiony (środa, 04 kwietnia 2018 06:44)

 

TEORETYCZNY KURS ŻEGLARSKI 2018

KLUB  ŻEGLARSKI  „K L I W E R”  PIŁA

przy współpracy z KLUBEM  ŻEGLARSKIM „SZKWAŁ” przy Philips Lighting Poland sp. z o.o. Piła     podobnie jak i w latach 2006 – 2017

o r g a n i z u j e   k o l e j n y,  - przeznaczony  dla  osób  pełnoletnich

TEORETYCZNY   KURS   ŻEGLARSKI

NA  STOPIEŃ  ŻEGLARZA  JACHTOWEGO

-  UPRAWNIENIA  DO  PROWADZENIA  JACHTÓW  ŻAGLOWYCH  PO ŚRÓDLĄDZIU

i jachtów o długości do dwunastu metrów po wodach morskich w dzień do 2 mil od brzegu.

MIEJSCE  ZAJĘĆ –Budynek  biurowy  ZAKŁADÓW  ZIEMNIACZANYCH   w Pile

 

T E R M I N Y   Z A J Ę Ć  - kolejne ŚRODY  od  07.02  do  21.03.2018 r.   godz. 1645

ZEBRANIE   INFORMACYJNE  I  PIERWSZE  ZAJĘCIA  07.02.18  -  godz. 1630

Miejsce  spotkania portiernia   „ZAKŁADÓW  PRZEMYSŁU  ZIEMNIACZANEGO”

P I Ł A   -ul. Walki Młodych  30        środa   dnia  07  lutego 2018  -  godz. 1630

U D Z I A Ł    W   P  I E R W S Z Y C H    Z A J Ę C I A C H    B E Z P Ł A T N Y

- KOSZT  KURSU 50,- zł/osoba lub 30,-zł osoba posiadająca n/wym materiały szkoleniowe

UCZESTNIK  KURSU  OTRZYMUJE (w opłacie): 14 godz. zajęć, SKRYPT,   KURS  NA  STOPIEŃ  ŻEGLARZA JACHTOWEGO na dysku „CD”  i inne materiały szkoleniowe

PROGRAM  ZEBRANIA  INFORMACYJNEGO -  INFORMACJE  NA  TEMAT :

1.  CELU  I  PROGRAMU  KURSU  TEORETYCZNEGO

2.  SZKOLENIA  PRAKTYCZNEGO  I  EGZAMINU NA  PATENT  (  termin ,  koszty )

3.  MOŻLIWOŚCI  UPRAWIANIA  ŻEGLARSTWA :

-  KLUBY  ŻEGLARSKIE  W  PILE I  OKOLICY , -co daje członkostwo

-  ŻEGLARSTWO  WEEKENDOWE

-  PŁYWANIA :  MORSKIE, ZATOKOWE I ŚRÓDLĄDOWE ORGANIZOWANE PRZEZ  STOWARZYSZENIA  ŻEGLARSKIE,  FIRMY  I  OSOBY  FIZYCZNE

-  KORZYSTANIE  Z  USŁUG  FIRM  WYNAJMUJĄCYCH  JACHTY

-  GDY  SIĘ  CHCE  MIEĆ  JACHT

-  KOSZTY  UPRAWIANIA  ŻEGLARSTWA


Termin szkolenia praktycznego w Drzewoszewie 16÷23.06.2018 + egzamin 24.06.2018


KONIECZNE  ZGŁOSZENIA  WSTĘPNE   - dane dla przepustek ( ostateczne to wniesienie opłaty w terminie do drugich zajęć włącznie ).

INFORMACJE i  w/wym zgłoszenia wstępne:

Klemens Grzegorski  telefon 505 232 107, lub (67) 213-24-33,

email:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony (poniedziałek, 15 stycznia 2018 19:45)

 

Mapki z rejsów 2017

Sardynia

 

 

Poprawiony (środa, 26 lipca 2017 18:19)

 
Więcej artykułów…