Nowości

Cennik przystaniowy - 2019
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI PRZYSTANIOWE
ORAZ UTRZYMANIE OSPRZĘTU W BAZIE ŻEGLARSKIEJ
„POZŻ-KLIWER” W DRZEWOSZEWIE W SEZONIE 2019.
(Postanowienie Zarządu Klubu z dnia 28-04-2019 r.)

L.p.
Właściciel
jachtu
Miejsce stałego
postoju
Szafka na
osprzęt
****
*************
*************
*************
1.
Członek
KŻ „KLIWER”
80 zł1
35 zł1
2.
Pozostali
80 3
70 zł1
Wieszak
bomu
Przechowywanie jachtu
na terenie Bazy
(za każde rozpoczęte 30 dni)
Przechowywanie osprzętu
w pomieszczeniu
(za każde rozpoczęte 30 dni)
**********
W pomieszczeniu
Na powietrzu
******************
15 zł1
12 zł2
5 zł2
4 zł2
30 zł1
25 zł2
10 zł2
8 zł2
1 – należność płatna „z góry” za sezon
2 - należność płatna „z góry” za deklarowany okres
3 – należność płatna „z góry”, dotyczy zimowania kempingów w okresie 01.X.2019÷31.V.2020 r.
• KŻ „KLIWER” nie gwarantuje nadzoru i ochrony pozostawionego lub powierzonego mienia.

Poprawiony (wtorek, 30 kwietnia 2019 17:46)